Syyskokous

Aika: 13.12.2017 klo 18:00 - 20:00
Paikka: ABC Routio, kabinetti

Arvoisat HiKin jäsenet!

Tervetuloa Hiidenkiertäjät ry:n syyskokoukseen 13.12.2017 klo 18 Roution ABC aseman kabinettiin.

Esityslistalla sääntömääräiset asiat, kuten vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksujen suuruus ja myös johtokunnan erovuoroisten jäsenten paikkojen täyttäminen.

Kahvitarjoilu!

_________________________________________________________________________

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat HiKin sääntöjen mukaan:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 Päätetään kokous