Syyskokous

10.11.2018

Hiidenkiertäjät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 25.11.2018 klo 14.30 Kisakallion Urheiluopistolla. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Tervetuloa syyskokoukseen! Johtokunta

Syyskokouksen asialista:


1 Avataan kokous


2 Valitaan kokoukselle
 a) puheenjohtaja
 b) sihteeri
 c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 d) ääntenlaskijat


3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet


4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena


6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä


7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus


8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio


9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
-puheenjohtaja Jari Piirainen on erovuorossa tänä syksynä


10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
-erovuorossa ovat Ville Luoma, Kaisa Halme, Jarkko Saarinen ja Kari Mamia

 
11 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
-vuonna 2018 toiminnantarkastajana on toiminut Petteri Patinen ja varatoiminnantarkastajana Jouko Räty


12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä


13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
-HiKin varasto / toimistotilat tulevaisuudessa? Syyskokoukselta toivotaan kannanottoa asiaan; hankitaanko omat tilat vai jatketaanko vuokralaisena?


14 Päätetään kokous