Harjoituskieltoalue

Kartalle viivoitettu alue on harjoitus- ja kilpailukiellossa 20.9.2015 saakka.