Pelastussuunnitelma

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi: PRISMA-rastit 2016 suunnistuskilpailu

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen): Hiidenkiertäjät ry. Laakspohjankatu 11, 08100 Lohja

1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit): Kiskontie 3487, Kisko (Salo)

1.4 Ajankohta ja aukioloajat: Helatorstai 5.5.2016 klo 7.00 – 18:00

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta): PRISMA-rastit on kansallinen suunnistuskilpailu. Kilpailusarjat ovat 10-vuotiaista 85-vuotiaisiin. Lisäksi alle 10-vuotiaille lapsille järjestetään siilisuunnistus sekä kuntosuunnistajille on omat sarjat.

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu, liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.): Kilpailijoita, katsojia ja järjestäjiä arvioidaan olevan paikan päällä noin 1500. Kilpailukeskuksessa on kahvila sekä suunnistukseen ja ulkoiluun liittyvää varuste- ja tarvikemyyntiä. Tilaisuudessa ei ole alkoholitarjoilua.

 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

Riskitekijä: 2.1 Tulipalo

Ennaltaehkäisy: Alkusammutuskalusto (kolme 6:n kg jauhesammutinta, kolme sammutuspeitettä) on kahvilateltassa ja yksi jauhesammutin pysäköintipaikalla.

Pelastamistoimenpiteet: Alkusammutuksen ja evakuoinnin hoitaa järjestäjät. Pelastusyksiköt saadaan soittamalla yleiseen hätäkeskukseen p.112. Pelastusajoneuvot ohjataan paikalle. Tarvittaessa yleisöä neuvotaan kuulutuksella ja toimitsijoiden toimesta.

 

Riskitekijä: 2.2 Sairaskohtaus

Ennaltaehkäisy: Kilpailukeskuksessa on EA-piste, jossa EA-pisteen vastuuhenkilö ja ensihoitaja.

Pelastamistoimenpiteet: Sairaan nouto metsästä hoidetaan järjestäjien avustuksella. Ensihoito annetaan kilpailukeskuksen EA-pisteessä. Ambulanssi kutsutaan soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

 

Riskitekijä: 2.3 Tapaturma

Ennaltaehkäisy: Kilpailukeskuksessa: hyvillä rakennusjärjestelyillä ja liikenteenohjauksella, minimoidaan tapaturmat. Kilpailualueella: hyvä ratasuunnittelu, joka minimoi loukkaantumisriskit.

Pelastamistoimenpiteet: Loukkaantuneen nouto metsästä hoidetaan järjestäjien avustuksella. Ensihoito annetaan kilpailukeskuksen EA-pisteessä. Ambulanssi kutsutaan soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

 

Riskitekijä: 2.4 Liikenne

Ennaltaehkäisy: Liikenne ohjataan erillisen suunnitelman mukaisesti pysäköinti alueelle, joka sijaitsee Jylyntien varressa olevalla pellolla. Kilpailijat kävelevät sieltä kilpailukeskukseen Kiskontien yli. Paikalla alennettu nopeusrajoitus ja liikenteenohjaus.

Pelastamistoimenpiteet: Liikenteenohjaajien ja poliisin yhteistyössä, tarvittaessa soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

 

Riskitekijä: 2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet

Ennaltaehkäisy: Rakentamisessa hyödynnetään edellisissä kilpailuissa testattuja rakennelmia, jotka ovat keveitä. Rakentamisessa on huomioitu mahdollinen tuuli ja sade.

Pelastamistoimenpiteet: Tarvittava alkusammutus, raivaus ja ensiapu järjestäjien toimesta. Tarvittaessa soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

 

Riskitekijä: 2.6 Eksyminen maastoon

Ennaltaehkäisy: Kilpailualue rajoittuu tiestöön. Tulospalvelu seuraa maastossa olevien kilpailijoiden määrää.

Pelastamistoimenpiteet: Suunnistusliiton sääntöjen mukaisesti muiden kilpailijoiden tulee auttaa tarvittaessa kanssakilpailijoita. Kilpailuorganisaation on valmistautunut muodostamaan tarvittaessa etsintäpartion. Koollekutsuja on turvallisuudesta vastaava.

 

Riskitekijä: 2.7 Sähkötapaturma

Ennaltaehkäisy: Sähköjohdot on suojattu suoralta ihmiskontaktilta ja sään vaikutukselta. Generaattorialue on eristetty yleisöltä.

Pelastamistoimenpiteet: Jännite katkaistaan mahdollisimman nopeasti. EA-piste hoitaa tarvittaessa elvytystä ja soittaa yleiseen hätänumeroon 112.

 

Riskitekijä: 2.8 Myrkytystapaus

Ennaltaehkäisy: Kilpailussa ei käytetä myrkyllisiä ja vaarallisia aineita.

Pelastamistoimenpiteet: Ensihoito annetaan EA-pisteessä, lisäapua tarvittaessa soittamalla yleiseen hätänumeroon 112 tai Myrkytystietokeskukseen 09-471977 tai 09-4711.

 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta): Petteri Patinen 050 598 9584 petteri.patinen@gmail.com

3.2 Turvallisuudesta vastaava: Pekka Luoma 050 336 5658

3.3 Rakenteista vastaava: Markus Saarinen 044 971 7324

3.4 Liikenne ja pysäköintivastaava: Ilkka Matikka 044 034 3745

3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava: Essi Kangasaho 050 306 4660

3.6. Ensiapuhenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana: Karjalohjan VPK Tarja Kunnala ja Pirjo Aho 040 730 8393

3.7 Pelastushenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana: Tilaisuuden johtaja ja Turvallisuusvastaava yhteistyössä koordinoivat toimitsijat (noin 70 hlöä) pelastustehtäviin.  

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

4.1 Alkusammutuskalusto: Jauhesammuttimet ja sammutuspeite ovat kahvilassa ja p-paikalla. Yksi sammutuspeite on myös EA-teltassa. Vesipisteet ovat WC:n ja pesupaikan yhteydessä sekä alueen itäosan kiinteistössä. Sammutusyksikkö on kilpailukeskuksen vieressä, itäpuoleisen kiinteistön pihassa.

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka: EA-piste on kilpailukeskuksessa, ja se sijaitsee maalin läheisyydessä. Siellä on riittävä määrä ensihoitoon tarvittavia tarvikkeita. Toimitsijoilla on sidonta- ja elvytysvalmius.

4.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka: Kiskontien (tie nro 186) ja Jylyntien risteys, noin 200 metriä kilpailukeskuksesta pohjoiseen.

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta (reitit, joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa): Kiskontietä (tie nro 186) länteen ja etelään.

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Yleisön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen): Toimitsijoiden hälyttäminen hoidetaan pääasiassa matkapuhelimilla, tarvittaessa kuulutuksilla kilpailukeskuksessa. Vastuuhenkilöt vastaavat omien toimitsijoiden hälyttämisen. Yleisön varoittaminen tehdään kuulutuksilla ja sähkökatkon sattuessa sammutusauton komentokaiuttimilla.

4.6 Pelastustiet (reitit, joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen): Pohjoisesta, Kiskon suunnasta Kiskontietä (tie nro 186) noin 10 km Mustion suuntaan, kääntyminen oikealle leveälle metsäautotielle (ennen Jylyntietä). Etelästä, Mustion suunnasta Mustiontietä/Kiskontietä (tie nro 186) noin 19 km Mustiontien ja Hankoniementien risteyksestä (tie nro 25) Kiskon suuntaan, kääntyminen vasemmalle leveälle metsäautotielle (Jylyntien jälkeen). Tilaisuuden järjestäjä järjestää tarvittaessa opastuksen pelastusajoneuvoille.  

 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA  

5.1 Pysäköintijärjestelyt: Pysäköinti hoidetaan kilpailukeskuksen läheisyydessä pellolla Jylyntien varressa ja osin maantien reunassa. Liikenteen ohjaus hoidetaan opasteilla ja toimitsijoilla. Liikenteenohjauksen toimitsijoita on riittävästi.

5.2 Ensiapukoulutus: Ensiapupisteen toimitsijat ovat koulutettuja terveydenhuollon henkilöitä.

5.3 Alkusammutuskoulutus: Keskeisille toimitsijoille annetaan alkusammuttimien käytön kertaus kilpailupäivän aamuna.

5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon: Pelastussuunnitelma julkaistaan kilpailujen nettisivuilla ja se jaetaan toimintojen vastuuhenkilöille jaettavaksi tarvittaville toimitsijoille. Lisäksi se on nähtävissä kilpailukeskuksen info-pisteessä.

5.5 Kadonneen etsintä: Kadonneiden etsintä käynnistetään tilanteen mukaan 1,5 tuntia viimeisen kilpailijan lähtöajan jälkeen tai viimeisen kilpailijan oltua metsässä yli 2 kertaa tavoiteajan. Toimitsijoista muodostetaan maastoon 3 etsintäketjua. Koko maaston läpikäymiseen menee noin 3 tuntia. Etsinnän alkamisesta ilmoitetaan poliisille. Poliisi hälyttää tarvittaessa Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun.