Harjoituskieltoalue

Alue harjoituskiellossa 10.5.2018 asti.