Harjoituskieltoalue

Vuoden 2020 PRISMA -rastien kilpailualue. Alue on harjoituskiellossa 22.5.2020 asti.