Otteita kilpailukartasta

Tämän vuoden maasto tarjoaa hyvin monenlaisia haasteita ja nautiontoja kilpailijoille. On nopeaa avokalliomäkiä, peitteisiä metsäalueita, harvennuksen hidastamia maastopohjaa sekä joitakin etenemistä helpottavia polkuja ja ajouria.