Valvojan lausunto

Prisma-pika kilpailu käydään Karnaistenkorven jylhissä maisemissa.

 

Maasto on jyrkkäpiirteistä avokalliomaastoa sekä kuusivaltaista korpea. Pääosin kulkukelpoisuus on hyvä; tosin jyrkät rinteet ja kaatuneet puut  hidastavat etenemistä.

Tiheikköjä ei maastossa ole paljon, vain jotkut notkot ovat saaneet kartalla vihreän värin.

Suot ovat tätä kirjoitettaessa kuivia eivätkä sääennusteetkaan lupaa sateita.

 

Kartta antaa luotettavan kuvan maastosta. Kilpailukeskuksen lähimaastossa kaatuneita puita on kuvattu kartalle silloin kun niitä on useampi samassa kasassa. Useassa kohdassa kaikkia kaatuneita puita ei ole voitu kuvata.

 

Rastit on sijoitettu selkeisiin maastokohteisiin. Rastipisteeseen tullessa näkee rastilipun. Rastilippuja ei ole piilotettu. Rastit eivät ole tiheiköissä. Tarkkuutta silti vaaditaan rastia lähestyttäessä koska maasto on paikoin pienipiirteistä.

 

Radat vaativat tarkkaa kartanlukua. Reitinvalintaakin on tarjolla ainakin alueilla,  joilla on polkuja. Polkuja on kilpailukeskuksen lähialueella paljon.

Radat ovat fyysisesti raskaat suurten korkeuserojen takia.

 

Lasten radat kulkevat kilpailukeskuksen lähimaastossa, jossa on suuret korkeuserot ja paljon polkuja ja ulkoilureittejä. Nämä eivät helpota suunnistustehtävää vaan useassa kohdassa lasten on valittava monesta polku-urasta se, jota pitää seurata. Tämä on haastavaa.

 

Ps. Maastossa on paljon mustikoita jos nälkä pääsee yllättämään!

 

Arto Niemi

Rajamäen Rykmentti