Rasti 12

ANCYLUSJÄRVEN MUISTOMERKKI

Viimeinen jääkausi päättyi noin 12 000 vuotta sitten, jolloin Lohjanharju muodostui sulamisvesien kuljettamasta jään reunan eteen kasaantuneesta sorasta ja hiekasta. Jääkauden jälkeen Itämerta edeltäneiden vesistöjen pinta laski vaiheittain ja harjun rinteessä näkyy vanhoja rantatöyräitä. Noin 9 000 vuotta sitten olleen Ancylusjärven pinta oli noin 60 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella. Sen muinaisen rantapenkereen kohdalle on vuonna 1970 pystytetty muistomerkki.