Harjoituskieltoalue

Alue harjoituskiellossa 12.8.2020 asti.
Vanha kartta vuodelta 2017