Ratamestareiden lausunto

Ratamestareiden lausunto

Inkoo, 25.5.2014

Maasto on tyypillistä rannikkoalueen avokalliomaastoa, jossa pienipiirteisemmät mäkialueet vaihtelevat tyhjempien alueiden kanssa.  Maastossa ei ole hirveän suuria korkeuseroja. Suurimmat mäet ovat 30-35 metrin luokkaa.

Maastoaluetta halkovat suurjännitelinjat sekä vanhat pellot ja niityt. Linjojen molemmin puolin on hiukan peitteisempää aluetta mutta muutoin maasto on sangen miellyttävää ja näkyväisyys on pääosin hyvä. Muutamissa kohdissa on jonkin verran louhikkoa ja kivikkoa. Polkuja on kohtuullisen vähän.

Radat ovat keskimatkoja mutta iäkkäämmillä (50 sarjoista ylöspäin) on pitkän matkan kisa. Tämä on pyritty ottamaan huomioon rastien lukumäärässä.  Aivan vanhimmille sarjoille on yritetty löytää helpompikulkuiset ja selkeämmät maastonosat.  Ratoja on pyritty viemään erilaisiin maastonosiin ja kilpailijoille tarjotaan erilaisia suunnistustehtäviä sekä erimittaisia rastivälejä.

Maasto mahdollistaa kovan vauhdinpidon, joten kilpailusta tullee varsin tasainen ja pienetkin virheet voivat ratkaista kisan.

Kartta on tehty uudestaan vanhan stereotulkinnan, laserkäyrien ja ilmakuvien pohjalta. Vanhaa karttaa on käytetty vain niin sanottuna inventaariokarttana.

Lisäksi huomioitava että maastossa on tien reunalla noin 80 metrin matkallla korkea kapea kantokasa jonka ylitys on hankalaa ja lähes mahdotonta, vaikka kartalla on tiheämpi vihreä viivoitus se ei alueen kapeudesta johtuen tahdo erottua, joten katso paikka mallikartasta jottei se tule yllätyksenä.

Terveisin ratamestarit

Arvo Paulin, Sami Levijoki, Veijo Kurvinen ja Klaus Vänttinen.

- - - -