Pelastussuunnitelma

Suunnistuksen MC ja Prisma-rastit 27.-28.5.2017

 

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi

Maailman Cup:n kilpailu ja Prisma- rastit, kansainväliset ja kansalliset suunnistuskilpailut

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Hiidenkiertäjät ry, Heinilänkuja 11, 08500 Lohja

1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPS-koordinaatit)

Pusula, Iloituntie

Sijainti: N=6706701.167, E=330609.255, (ETRS-TM35FIN)

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6706701.1665253565&e=330609.25529093516&title=Kilpailukeskus&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D

1.4 Ajankohta ja aukioloajat

27.-28.5.2017, klo 7.00-18.00

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta)

Maailman Cup-kilpailu on kansainvälinen MC:n 1. kierroksen Suomen osakilpailu. Samanaikaisesti järjestettävät PRISMA-rastit on kansallinen suunnistuskilpailu, jossa kilpailusarjat ovat 10-vuotiaista 85-vuotiaisiin. Lisäksi alle 10-vuotiaille lapsille järjestetään siilisuunnistus sekä kuntosuunnistajille on omat kilpailut.

 

 

 

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.)

Kilpailijoita, katsojia ja järjestäjiä arvioidaan olevan paikan päällä noin 2000/päivä. Kilpailukeskuksessa on ravintola sekä suunnistukseen ja ulkoiluun liittyvää varuste- ja tarvikemyyntiä. Tilaisuudessa ei ole alkoholitarjoilua.

 

 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet

2.1 Tulipalo

Ravintolassa käytettävää nestekaasua muuripadan tulta käytetään huolellisesti. Käyttäjät ovat tottuneita nestekaasun ja tulen käsittelijöitä.  Alkusammutuskalusto (neljä 6:n kg jauhesammutinta, kolme sammutuspeitettä) on ravintolateltassa ja yksi jauhesammutin on pysäköintipaikalla.

Alkusammutuksen ja evakuoinnin hoitaa järjestäjät. Pelastusyksiköt saadaan soittamalla yleiseen hätänumeroon 112. Pelastusajoneuvot ohjataan paikalle. Tarvittaessa yleisöä neuvotaan kuulutuksella ja toimitsijoiden toimesta.

2.2 Sairaskohtaus

Kilpailukeskuksessa on EA-piste, jossa on lääkäri, EA-pisteen vastuuhenkilö ja ensihoitajia.

Sairaan nouto metsästä hoidetaan järjestäjien avustuksella. Ensihoito annetaan kilpailukeskuksen EA-pisteessä. Ambulanssi kutsutaan soittamalla yleiseen hätänumeroon 112

2.3 Tapaturma

Tapaturmat minimoidaan kilpailukeskuksessa hyvillä rakennusjärjestelyillä ja liikenteenohjauksella. Kilpailualueella hyvä ratasuunnittelu minimoi loukkaantumisriskit.

Loukkaantuneen nouto metsästä hoidetaan järjestäjien avustuksella. Käytettävissä on mönkijä. Ensihoito annetaan kilpailukeskuksen EA-pisteessä. Ambulanssi kutsutaan soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

2.4 Liikenne

Liikenne ohjataan erillisen suunnitelman mukaisesti kilpailukeskuksessa  olevalle pysäköintialueelle, joka sijaitsee Iloituntien varressa olevalla pellolla. Varapysäköintialue on Koivusalontie. Kilpailijat kävelevät sieltä kilpailukeskukseen. Tiellä on liikenteenohjaus ja alennettu nopeusrajoitus.

Liikenteenohjaajien ja poliisin yhteistyössä, tarvittaessa soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet

Rakentamisessa hyödynnetään edellisissä kilpailuissa testattuja keveitä rakennelmia. Rakennelmissa on huomioitu mahdollinen tuuli ja sade.

Järjestäjät hoitavat tarvittavan alkusammutuksen, raivauksen ja ensiavun. Tarvittaessa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112.

2.6 Eksyminen maastoon

Kilpailualue rajoittuu tiestöön. Tulospalvelu seuraa maastossa olevien kilpailijoiden määrää.

Suunnistusliiton sääntöjen mukaisesti muiden kilpailijoiden tulee auttaa tarvittaessa kanssakilpailijoita. Kilpailuorganisaatio on valmistautunut muodostamaan tarvittaessa etsintäpartioita. Koollekutsuja on turvallisuudesta vastaava.

2.7 Sähkötapaturma

Sähköasennuksista vastaa alan ammattilaiset. Sähköjohdot on suojattu suoralta ihmiskontaktilta ja sään vaikutukselta. Generaattorialue on eristetty yleisöltä.

Jännite katkaistaan mahdollisimman nopeasti. EA-piste hoitaa tarvittaessa elvytystä ja soittaa yleiseen hätänumeroon 112.

2.8 Myrkytystapaus

Kilpailussa ei käytetä myrkyllisiä ja vaarallisia aineita.

Ensihoito annetaan EA-pisteessä, lisäapua tarvittaessa soittamalla yleiseen hätänumeroon 112 tai Myrkytystietokeskukseen 09-471977 tai 09-4711.

 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      AIKANA

 

Tehtävä

Nimi tai (lukumäärä)

Puh. nro

3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta)

 

Ville Luoma, MC-kilpailut

Juhani Ahola, Prisma-rastit

044-047 6070

044-212 8637

3.2 Turvallisuudesta vastaava

 

Vesa Heikkonen 27.5.2017

Raimo Laitinen 28.5.2017

040 834 5016

040-719 0892

3.3 Rakenteista vastaava

 

Markus Saarinen

044-971 7324

3.4 Liikenne ja pysäköintivastaava

Tommi Laakso

050-332 0518

3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava

Essi Kangasaho

050-306 4660

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Vastuuhenkilö Tarja Kunnala

Lisäksi kaksi terveydenhuollon ammatilaista ja lääkäri.

 

050-5709328

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Petri Vasenius, Pusulan VPK:n päällikkö

Henkilöstöä 3 kpl

Lisäksi Pusulan VPK

040-5485594

 

 

 

 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

Asia

Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus)

Jauhesammuttimet ja sammutuspeite ovat ravintolassa ja pysäköintipaikalla. Yksi sammutuspeite on myös EA-teltassa. Vesipisteet ovat WC:n ja pesupaikan yhteydessä. Sammutusyksikkö on kilpailukeskuksen eteläpuolella olevalla tiellä

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu­paikka

EA-piste on kilpailukeskuksessa, ja se sijaitsee maalin läheisyydessä. Siellä on riittävä määrä ensihoitoon tarvikkeita. Toimitsijoilla on sidonta- ja elvytysvalmius.

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi­paikka

Hiekkakuoppa Koivusalontien pohjoispuolella, välillä Somerontie (tie 280)-Koivurinteentie.

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu­eelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa)

Iloituntie, Koivurinteentie, Koivusalontie

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei­sön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen)

Toimitsijoiden hälyttäminen hoidetaan pääasiassa matkapuhelimilla, tarvittaessa kuulutuksilla kilpailukeskuksessa. Vastuuhenkilöt vastaavat omien toimitsijoiden hälyttämisen. Yleisöä varoitetaan kuulutuksilla ja sähkökatkon sattuessa sammutusauton komentokaiuttimilla.

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohtee­seen)

Somerontieltä (tie 280) käännytään Koivusalontielle ja edelleen Koivurinteentie-Iloituntie

 

 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA

Asia

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)

5.1 Pysäköintijärjestelyt

Henkilöautojen pysäköinti hoidetaan kilpailukeskuksen yhteydessä olevalla pellolla Iloituntien pohjoispuolella. Suurten ajoneuvojen pysäköinti on Koivusalontien pohjoispuolella olevalla hiekkakuopalla. Varapysäköintipaikka on Koivusalontie, jossa nopeusrajoitus.  Liikenteen ohjaus hoidetaan opasteilla ja toimitsijoilla.

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökunta)

Ensiapupisteen toimitsijat ovat koulutettuja terveydenhuollon henkilöitä.

5.3 Alkusammutuskoulutus (Henkilökunta)

VPK:n henkilöstöllä on tarvittava koulutus. Lisäksi keskeisille toimitsijoille annetaan alkusammuttimien käytön kertaus ensimmäisen kilpailupäivän aamuna.

5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon

Pelastussuunnitelma julkaistaan kilpailujen verkkosivuilla https://www.hiidenkiertajat.fi/kilpailut/prisma-rastit-2017/prisma-rastit-lintukiima/  ja se jaetaan toimintojen vastuuhenkilöille jaettavaksi tarvittaville toimitsijoille. Lisäksi se on nähtävissä kilpailukeskuksen info-pisteessä.

5.5 Kadonneen etsintä

Kadonneiden etsintä käynnistetään tilanteen mukaan 1,5 tuntia viimeisen kilpailijan lähdön jälkeen tai viimeisen kilpailijan oltua metsässä yli 2 kertaa tavoiteajan. Toimitsijoista muodostetaan maastoon 3 etsintäketjua. Koko maaston läpikäymiseen menee noin 3 tuntia. Etsinnän alkamisesta ilmoitetaan poliisille. Poliisi hälyttää tarvittaessa Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun.

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

 

Aika ja paikka:

Lohja 10.5.3017

 

Juhani Ahola

 

Vesa Heikkonen/Raimo Laitinen

Tapahtuman johtaja                                                       Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

 

       Pelastusviranomainen

 

LIITTEET                          

  1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.( Alueen kartta on kilpailunjohtajalla)
  2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston vieressä