Pelastussuunnitelma

Suunnistuksen MC:n karsinta ja Prisma-sprintti 25.5.2017

 

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi

Maailman Cup:n karsintakilpailu ja Prisma- sprintti, suunnistuskilpailut

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Hiidenkiertäjät ry,

1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPS-koordinaatit)

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Lohja. Mäntynummenkuja 15, 08500 Lohja

Sijainti: 60°16'13.1"N 24°07'23.0"E

 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat

25.5.2017, klo 8.00-16.00

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta)

Suunnistuksen maailmancupin karsintakilpailu ja kansallinen sprinttisuunnistuskilpailu. Kilpailukeskus on Mäntynummen hiekkakentällä, lisäksi käytetään Mäntynummen liikuntahallin sisätiloja soveltuvin osin pukeutumiseen ja peseytymiseen.  MC:n karsinta alkaen klo 10 ja Prisma-sprintti alkaen klo 13.30

 

 

 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.)

Kilpailijoita, katsojia ja järjestäjiä arvioidaan olevan paikan päällä noin 700. Kilpailukeskuksessa on kahvio sekä suunnistukseen ja ulkoiluun liittyvää varuste- ja tarvikemyyntiä. Tilaisuudessa ei ole alkoholitarjoilua.

 

 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet

2.1 Tulipalo

Alkusammutuskalusto (kolme 6:n kg:n jauhesammutinta ja yksi sammutus-peite) on kahvilateltassa ja yksi jauhesammutin on pysäköintipaikalla.

Alkusammutuksen ja evakuoinnin hoitaa järjestäjät. Pelastusyksiköt saadaan soittamalla yleiseen hätänumeroon 112. Pelastusajoneuvot ohjataan paikalle. Tarvittaessa yleisöä neuvotaan kuulutuksella ja toimitsijoiden toimesta.

2.2 Sairaskohtaus

Kilpailukeskuksessa on EA-piste, jossa on lääkäri, EA-pisteen vastuuhenkilö ja ensihoitajia.

Sairaan nouto kilpailualueelta hoidetaan järjestäjien avustuksella. Ensihoito annetaan kilpailukeskuksen EA-pisteessä. Ambulanssi kutsutaan soittamalla yleiseen hätänumeroon 112

2.3 Tapaturma

Kilpailukeskuksessa hyvillä rakennusjärjestelyillä ja liikenteenohjauksella, minimoidaan tapaturmat. Kilpailualueella hyvä ratasuunnittelu minimoi loukkaantumisriskit. Liikennettä varoitetaan tapahtumasta ja osallistujia muistutetaan ottamaan huomioon liikennesäännöt sekä muut alueella liikkujat.

Loukkaantuneen nouto kilpailualueelta hoidetaan järjestäjien avustuksella. Käytettävissä on mönkijä. Ensihoito annetaan kilpailukeskuksen EA-pisteessä. Ambulanssi kutsutaan soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

2.4 Liikenne

Liikenne ohjataan erillisen suunnitelman mukaisesti kilpailukeskuksessa  läheisyydessä olevalle kilpailujen pysäköintialueelle, joka sijaitsee Lempolan liikekeskuksen parkkialueilla. Kilpailijat kulkevat pysäköinnistä kevyen liikenteen väyliä seuraten viitoitettua reittiä kilpailukeskukseen. Kilpailualueella alennettu nopeusrajoitus ja järjestäjän edustajia valvomassa urheilijoiden liikkumista.

Liikenteenohjaajien ja poliisin yhteistyössä, tarvittaessa soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet

Rakentamisessa hyödynnetään edellisissä kilpailuissa testattuja keveitä rakennelmia. Rakennelmissa on huomioitu mahdollinen tuuli ja sade.

Järjestäjät hoitavat tarvittavan alkusammutuksen, raivauksen ja ensiavun. Tarvittaessa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112.

2.6 Eksyminen maastoon

Kilpailualue taajama, joten eksyminen ei ole mahdollista. Tulospalvelu seuraa maastossa olevien kilpailijoiden määrää.

Suunnistusliiton sääntöjen mukaisesti muiden kilpailijoiden tulee auttaa tarvittaessa kanssakilpailijoita. Kilpailuorganisaatio on valmistautunut muodostamaan tarvittaessa etsintäpartion. Koollekutsuja on turvallisuudesta vastaava.

2.7 Sähkötapaturma

Sähköasennuksista vastaa alan ammattilaiset. Sähköjohdot on suojattu suoralta ihmiskontaktilta ja sään vaikutukselta.

Jännite katkaistaan mahdollisimman nopeasti. EA-piste hoitaa tarvittaessa elvytystä ja soittaa yleiseen hätänumeroon 112.

2.8 Myrkytystapaus

Kilpailussa ei käytetä myrkyllisiä ja vaarallisia aineita.

Ensihoito annetaan EA-pisteessä, lisäapua tarvittaessa soittamalla yleiseen hätänumeroon 112 tai Myrkytystietokeskukseen 09-471977 tai 09-4711.

 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      AIKANA

 

Tehtävä

Nimi tai (lukumäärä)

Puh. nro

3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta)

 

Ville Luoma, MC-kilpailut

Timo Hietaoja, Prisma-sprintti

044-047 6070

044-37400150

3.2 Turvallisuudesta vastaava

 

Juhani Ahola

044-2128637

 

3.3 Rakenteista vastaava

 

Markus Saarinen

044-971 7324

3.4 Liikenne ja pysäköintivastaava

Tommi Laakso

050-3320518

3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava

Essi Kangasaho

050-3064660

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Vastuuhenkilö Tarja Kunnala

Lisäksi kolme ensiapuhenkilöä ja lääkäri.

 

050-5709328

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Juhani Ahola, järjestelyorganisaation henkilöstö.

Alueellinen pelastuslaitos.

044-2128637

 

 

 

 

 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

Asia

Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus)

Alkusammutuskalusto (kolme 6:n kg:n jauhesammutinta ja yksi sammutus-peite) on kahvilateltassa ja yksi jauhesammutin on pysäköintipaikalla.,

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu­paikka

EA-piste on kilpailukeskuksessa, ja se sijaitsee maalin läheisyydessä. Siellä on riittävä määrä ensihoitoon tarvittavia tarvikkeita. Toimitsijoilla on sidonta- ja elvytysvalmius.

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi­paikka

Lempolan liikekeskuksen parkkialue

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu­eelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa)

Kevyen liikenteen väylät pois koulualueelta sekä tie 1125.

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei­sön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen)

Toimitsijoiden hälyttäminen hoidetaan pääasiassa matkapuhelimilla, tarvittaessa kuulutuksilla kilpailukeskuksessa. Vastuuhenkilöt vastaavat omien toimitsijoiden hälyttämisen. Yleisöä varoitetaan kuulutuksilla ja sähkökatkon sattuessa sammutusauton komentokaiuttimilla.

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohtee­seen)

Mäntynummentieltä Mäntynummenkujalle ja tien päähän tapahtuma-alueelle.

 

 

 

 

 

 

 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA

Asia

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)

5.1 Pysäköintijärjestelyt

Pysäköinti hoidetaan Lempolan liikekeskuksen parkkialueilla ko. alueiden omistajien/haltijoiden kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti. Liikenteen ohjaus hoidetaan opasteilla ja toimitsijoilla. Osallistujat kulkevat pysäköinnistä kävellen viitoitettua reittiä kilpailukeskukseen kevyen liikenteen väyliä pitkin.

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökunta)

Ensiapupisteen toimitsijat ovat koulutettuja terveydenhuollon henkilöitä.

5.3 Alkusammutuskoulutus (Henkilökunta)

Keskeisille toimitsijoille annetaan alkusammuttimien käytön kertaus ensimmäisen kilpailupäivän aamuna.

5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon

Pelastussuunnitelma julkaistaan kilpailujen verkkosivuilla https://www.hiidenkiertajat.fi/kilpailut/prisma-rastit-2017/prisma-sprintti-lohja/ ja se jaetaan toimintojen vastuuhenkilöille jaettavaksi tarvittaville toimitsijoille. Lisäksi se on nähtävissä kilpailukeskuksen info-pisteessä.

5.5 Kadonneen etsintä

Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut 15 min kuluessa maalin sulkemises-ta, niin pelastushenkilöstö kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun oletetulta alueelta. Ellei etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille (puh 112). Etsinnän alkamisesta ilmoitetaan poliisille. Poliisi hälyttää tarvittaessa Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun.

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

 

Aika ja paikka:

Lohja 15.5.2017

 

Ville Luoma

 

Juhani Ahola

Tapahtuman johtaja                                                       Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

 

       Pelastusviranomainen

 

LIITTEET                          

  1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.( Alueen kartta on kilpailunjohtajalla)
  2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston vieressä