Kilpailuohjeet

Kilpailuohjeet Prisma-rastit 30.5.2019 (päivitetty 25.5.2019)

Lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävissä opastaululla kilpailukeskuksessa.

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja näitä järjestäjien ohjeita.

Kilpailunjohto
Kilpailun johtaja                      Kari Hara, kjhara1[at]gmail.com, 040 5818934
Valvoja & WRE-valvoja          Tapani Koskela
Ratavalvoja                            Matti Mäkirinne
Ratamestariryhmän johtaja    Jarkko Saarinen
Tiedottaja                               Anu Uhotoinen, 050 3616696
Kutsuvieraat                           Jari Piirainen
Lähtö1                                    Sami Levijoki
Lähtö2                                    Lasse Seppälä
Tulospalvelu                           Timo Kokko
                                               Jukka Lahtinen
Kuulutus                                 Marko Loukkalahti

Tuomarineuvosto
Puheenjohtaja                          Jorma Helin, RaJy
Jäsen                                        Aapo Leskinen, Lynx
Jäsen                                        Ingela Mattsson, Pargas IF

Opastus

HUOM! PARKKIPAIKALTA ON BUSSIKULJETUS KILPAILUKESKUKSEEN.

Opastus kilpailun pysäköintialueelle alkaa noin kiometri ennen teiden 104 ja 186 risteystä kaikista neljästä suunnasta lähestyttäessä. Teiden 104 ja 186 risteyksestä pysäköintialueelle on matkaa noin 3 kilometriä. Kilpailukeskukseen saapuminen on sallittu vain opastettuja reittejä pitkin. Pysäköinnistä bussikuljetus kilpailukeskukseen, kuljetuksen kesto arviolta noin 10 minuuttia. Tarkemmat tiedot osiossa Pysäköinti.

VARAA RIITTÄVÄSTI AIKAA.

Kartta

Kartoitus Arvo Paulin, H/D16 – 45 koko A3 mittakaava 1:10000, käyräväli 5 m offset –painatus 5/2019, H/D 50 - 85 koko A3 mittakaava 1:7500, käyräväli 5 m, tulostekartta. H/D10RR, H/D12TR ja H/D12-14 sarjoilla koko A5 ja mittakaava 1:10000, käyräväli 5 m, tulostekartta. Kartat ovat muovisuojuksessa. Kuntosuunnistuksessa on tarjolla lähtöpaikalla itsepalveluna karttamuovit.

Mallikartta on nähtävissä lähdöissä, vanha kartta kilpailukeskuksessa.

Maasto

Samassa kilpailumaastossa järjestettiin 15 vuotta sitten edellisen kerran Prisma-rastit. Maasto ei ole juurikaan muuttunut 2000-luvun alun kilpailusta. Metsänhoidollisia töitä on tehty, mutta niidenkin tuloksena näkyvyys ja kulkukelpoisuus pääasiassa vain parantunut. Pääpiirteittäin kilpailumaastoa voi luonnehtia korpimaastoksi, jossa on muutamia avokallio- sekä suoalueita. Suurimmat yksittäiset korkeuserot ovat reilun 30 metrin luokkaa, mutta niistä ei kaikilla radoilla päästä nauttimaan. Lisäksi useat metsäautotiet ja kaakkois-luoteissuuntainen voimalinja rikkovat kilpailualuetta. Näkyvyys ja kulkukelpoisuus on pääsääntöisesti hyvää tai todella hyvää. Maastollisesti tihein alue löytyy aivan kilpailukeskuksen tuntumasta, mikä tuo omat haasteet erityisesti lyhimpien ratojen suunnistajille. Alueella viihtyy paljon erilaisia metsäneläimiä, jonka seurauksena maastossa on jonkin verran eläinpolkuja, joita ei ole karttaan merkitty. Kaiken kaikkiaan maastoa voi luonnehtia hyvinkin perinteiseksi länsiuusimaalaiseksi, mikä tarjoaa loisto-olosuhteet loistavalle suunnistuskilpailulle.

Sarjat ja matkat, rastien määrät, mittakaavat ja lähdöt

SarjaMatka (km) / rasteja K=keskimatka / P=pitkä matkaNousua (m)Kartan mittakaava Kartan kokoLähtö
M21E (WRE)6,3 / 17 (35 min)K3401 : 10 000A3Karanteeni -> 1
W21E (WRE)5,1 / 14 (35 min)K2401 : 10 000A3Karanteeni -> 1
       
M21EB (WRE)5,9 / 15K3101 : 10 000A31
M21EC (WRE)5,7 / 14K3201 : 10 000A31
W21EB (WRE)5,0 / 12K2101 : 10 000A31
       
H21A5,5 / 14K 1 : 10 000A31
H354,9 / 12K 1 : 10 000A31
H404,5 / 11K 1 : 10 000A31
H454,5 / 11K 1 : 10 000A31
H503,2 / 11K 1 : 7 500A31
H556,7 / 11P 1 : 7 500A31
H605,9 / 11P 1 : 7 500A31
H655,3 / 11P 1 : 7 500A31
H704,8 / 9P 1 : 7 500A31
H754,6 / 9P 1 : 7 500A31
H802,5 / 6P 1 : 7 500A32
H852,0 / 6P 1 : 7 500A32
H204,9 / 12K 1 : 10 000A31
H184,5 / 11K 1 : 10 000A31
H163,7 / 11K 1 : 10 000A31
H153,7 / 11K 1 : 10 000A31
H143,1 / 9P 1 : 10 000A52
H132,3 / 7P 1 : 10 000A52
H122,2 / 6P 1 : 10 000A52
H12 TR1,8 / 6P 1 : 10 000A52
H10 RR2,3 /1,7 / 6P 1 : 10 000A52
       
D21A4,9 / 12K 1 : 10 000A31
D353,9 / 10K 1 : 10 000A31
D403,9 / 10K 1 : 10 000A31
D453,3 / 8K 1 : 10 000A31
D502,4 / 10K 1 : 7 500A31
D554,6 / 9P 1 : 7 500A31
D604,1 / 7P 1 : 7 500A31
D654,1 / 7P 1 : 7 500A31
D702,5 / 6P 1 : 7 500A32
D752,5 / 6P 1 : 7 500A32
D802,0 / 6P 1 : 7 500A32
D203,9 / 10K 1 : 10 000A31
D183,9 / 10K 1 : 10 000A31
D163,1 / 9K 1 : 10 000A31
D153,1 / 9K 1 : 10 000A31
D142,7 / 7P 1 : 10 000A52
D132,3 / 7P 1 : 10 000A52
D122,2 / 6P 1 : 10 000A52
D12 TR1,8 / 6P 1 : 10 000A52
D10RR2,3 /1,7 / 6P 1 : 10 000A52
       
Kuntosuunnistus:      
Kunto 6 VAIKEA6,0 km / 13  1 : 10 000A3kuntolähtö
Kunto 6 HELPPO5,9 km / 13  1 : 10 000A3kuntolähtö
Kunto 3 VAIKEA3,3 km / 6  1 : 10 000A3kuntolähtö
Kunto 3 HELPPO2,9 km / 7  1 : 10 000A3kuntolähtö

 

 

Viimeinen rasti

Viimeisellä rastilla leimaamisen voi suorittaa millä tahansa rastilla olevalla leimasimella. Viimeisiltä rasteilta on yhtenäinen viitoitus maaliin.

Karanteeni, katsastussarjat M21E ja W21E

Kilpailussa on käytössä karanteenialue SSL:n katsastussarjojen M21E ja W21E osallistujille (ei koske sarjoja M21EB, M21EC ja W21EB). Karanteeni avataan kello 10.00. Kaikkien näyttökilpailuun osallistuvien tulee saapua karanteenialueelle klo 11.30 mennessä, jolloin karanteenin sisääntulo sulkeutuu. Karanteenialueelle on matkaa noin 600 metriä, seuraa viitoitusta (tarkista viitoituksen väri opaspaalulta). Kilpailija ei saa poistua karanteenialueelta enää kilpailukeskukseen.

Osallistujien kilpailunumerot (vain sarjat M21E ja W21E) jaetaan karanteenialueelle saavuttaessa ja ne ovat saatavilla karanteenin sisääntuloportin sulkeutumiseen asti. Omat hakaneulat.

Vain karanteenialueelle määräaikaan mennessä saapuneet kilpailijat voivat osallistua kilpailuun. Myöhästyneet tai karanteenin ohittaneet kilpailijat hylätään. Odotusalueella on tietokoneiden, tablettien ja matkapuhelinten käyttö kielletty, säännön rikkominen johtaa kilpailijan hylkäykseen. Odotusalueella on mahdollisuus verryttelyyn vain järjestäjän osoittamalla alueella. Karanteenista on saatavilla pieni verryttelykartta, jonka alueella urheilija saa käydä suorittamassa verryttelyä ja palata takaisin karanteenialueelle. Muutoin karanteenialueelta poistuminen on kielletty. Säännön rikkominen johtaa kilpailijan hylkäykseen.

Karanteenialueella on käytössä työväentalon sisätilat ja käymälä. Tarjolla on vettä. Varustekuljetus n. 30 min välein kilpailukeskukseen. Varusteet puretaan infon läheisyyteen. Huomioi varusteiden riittävä merkitseminen ja omat varustekassit, järjestäjä ei ole varannut pusseja varustekuljetukseen. Kenkien käyttö sisätiloissa on kielletty.

Karanteenialueelta on viitoitus lähtöpaikalle (tarkista viitoituksen väri karanteenialueella), viitoitukselta ei saa poiketa. Karanteenista on matkaa lähtöpaikalle lähtöön 1 noin 1600 metriä. Lähtöviitotuksen varrella on kaksi bajamaja-vessaa n. 350 metriä ennen lähtöä.

Sarjojen rastinmääritteet ovat saatavilla irrallisina lähtöpaikalla sisäänkutsun jälkeen. Rastinmääritteet on myös painettu karttaan. Emit-tarkistuslipukkeita on sekä karanteenialueella että lähtöpaikalla.

Sarjoihin osallistujat on valittu SSL:n ohjeistuksen mukaisesti.

Lähtökynnyksen tai odotusalueen mahdolliset hylkäyspäätökset tekevät alueen valvojat, ja hylkäyspäätöksen saanut kilpailija jättää kilpailunumeronsa valvojalle ja poistuu alueelta kilpailukeskukseen.

 

Lähdöt

Lähdön 1 ohjeet:

Lähtöön on matkaa noin 2100 metriä tietä ja polkua pitkin. Opastus alkaa opaspaalulta. Opastus lähtöön on merkitty sinisellä nauhalla. Lähtöviitoitusta tulee seurata eikä siltä saa poiketa.

Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan neljä minuuttia ennen lähtöaikaa, missä tarkistetaan kilpailunumero ja irralliset rastinmääritteet ovat saatavilla, omat kiinnitysvälineet.
Kolme minuuttia ennen lähtöä on Emit-kortin nollaus. jonka suorittaminen on kilpailijan vastuulla.
Kilpailukartta on nähtävillä kaksi minuuttia ennen lähtöä.
Minuuttia ennen lähtöhetkeä kilpailija siirtyy oman karttansa viereen.
Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Lähdöstä on viitoitus K -pisteelle. Kilpailijoiden on kuljettava K-pisteen kautta.
Lähtö suljetaan 15 min. viimeisten lähtöaikojen jälkeen.

Lähtöviitoituksen varrella on kaksi bajamaja-vessaa noin 350 metriä ennen lähtöpaikkaa. Kunnioitathan alueen asukkaita ja maanomistajia ja pidät ympäristön siistinä.

Lähdön 2 ohjeet:

Lähtöön on matkaa noin 350 m polkua pitkin. Opastus alkaa opaspaalulta. Opastus lähtöön on merkitty keltaisella nauhalla.

Toiminta lähdössä:

5 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan nimellä ohjausasemalle, jossa RR- ja TR-sarjojen kartat ovat näkyvillä ratoineen ja muiden sarjojen karttoihin on piirretty K-piste (ei koko rataa). Tarvittaessa annetaan opastusta.

4 minuuttia ennen lähtöaikaa tarkistetaan lähtöaika ja Emit-kortti.

3 minuuttia ennen lähtöaikaa nollataan Emit-kortti.

2 minuuttia ennen lähtöaikaa RR-sarjalaisille annetaan kilpailukartta ja heitä opastetaan. TR-sarjalaiset saavat myös oman kilpailukarttansa. Muilla sarjoilla on nähtävillä mallikartta, johon on merkitty K-piste.

1 minuutti ennen lähtöaikaa H/D12-14 -sarjalaiset saavat itse ottaa kilpailukarttansa sarjatunnuksella merkitystä ämpäristä ja katsoa sitä. RR- ja TR-sarjalaiset voivat edelleen tutustua rataansa.

Lähtö tapahtuu K-pisteeltä eli lähtöpaikka on sama kuin lähtökolmio. Lähtö suljetaan 15 min. viimeisten lähtöaikojen jälkeen.

Sarjojen H/D12-14 erillisohjeet:

Sarjojen rastimääritteet ovat nähtävillä tulostaululla sekä kirjallisena että symbolein. Sarjoissa H/D12 on karttaan piirretty apupolku, joka on maaston merkitty yhtenäisellä valkoisella rastireitti nauhalla.

Rastireitti- ja tukireittisarjojen erillisohjeet:

Kartta on mittakaavassa 1:10000 ja on tulostekartta.

Rastireittiradoissa (RR) on karttaan merkitty viitoitus, jonka varrella rastit ovat. Maastoon tämä viitoitus on merkitty yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Viitoitukselta saa poiketa. Rastit ovat mallirastin mukaisia ja rastilipuissa on joka sivulla RR1, RR2 jne. tunnukset. Myös leimasinlaudassa on tämä sama tunnus. Rastit on leimattava numerojärjestyksessä.

Tukireittiradan (TR) viitoitus on sama kuin rastireitin viitoitus. Rastit ovat hieman erillään viitoituksesta ja ne on merkitty tavallisin numerotunnuksin. Tarkista rastimääritteistä numerokoodien vastaavuus.

Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Rastilla on useita leimasimia, joissa on RR-tunnus ja numerotunnus. Voit leimata millä tahansa viimeisen rastin leimasimista. Viimeiseltä rastilta maaliin johtaa kaikille yhteinen viitoitus, jota on noudatettava. Maaliviivalla suoritetaan vielä maalileimaus. Kustakin virheellisestä tai puuttuvasta leimauksesta RR-sarjalaisen aikaan lisätään 10 minuuttia, eikä suoritusta hylätä. Tukireitillä (TR) virheellinen leimaus johtaa hylkäykseen.

Rintanumerot

Sarjojen M21E ja W21E kilpailijat saavat kilpailunumeronsa vain saapuessaan karanteenialueelle.  Kaikki muut kilpasarjat (mukaan lukien WRE:n M21EB, M21EC ja W21EB) käyttävät rintanumeroita, jotka ovat saatavilla kilpailukeskuksesta, infon läheisyydestä. Numeroita ei kerätä pois maalissa. Kilpailija vastaa itse oikean numerolapun ottamisesta. Omat hakaneulat.

Rastimääritteet ja Emit -tarkistuslipukkeet

Rastinmääritteet on painettu karttoihin. Irralliset rastinmääritteet ovat saatavilla lähdössä 1 neljä (4) minuuttia ennen lähtöaikaa. Emit-tarkastuslippuja on saatavilla lähtöpaikalla. Emit-numeroita EI tarkisteta aikuisten lähdöissä. Lähdössä 2 irralliset rastimääritteet ovat saatavilla esilähdössä. Emit-numerot tarkastetaan.

Emit-kortit:

HUOM! SSL:n kilpailusäännöt: "Kilpailijan suoritus hylätään, kun kilpailija on käyttänyt muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia..."

Tarkista huolellisesti Emit -numerosi lähtölistoista. Virheelliset tiedot korjattava ennen kilpailua sekä IRMA:an että ehdottomasti sähköpostitse timo.kokko@kokkens.fi viimeistään sunnuntaina 26.5. klo 24.00 mennessä. Tämän jälkeen on korjaukset tehtävä kisa-aamuna infon Emit -numeropisteellä. Emit -numeroita ei tarkisteta aikuisten lähdössä, joten tuntemattomalla kortilla juoksevat kilpailijat hylätään SSL:n kilpailusääntöjen mukaisesti. Samaa Emit-korttia voi käyttää samana päivänä vain kerran.

Näytöllinen Emit-kortti voi näyttää eri koodia kuin mikä on rastileimasimessa.

Kaikki vuokrakortit (vuokra 5 €/päivä) lunastetaan infosta ja ne palautetaan sinne. Palauttamattomista korteista laskutamme 70 €.

Kielletyt alueet:

Kiellettyjä alueita ovat kaikki pihamaat ja karttaan kielletyn alueen ratapainatusvärillä painetut alueet. Kilpailukeskuksessa on ehdottomasti noudatettava kielletyn alueen viitoituksia. Kielletyllä alueella luvatta liikkuminen johtaa kilpailijan hylkäämiseen.

Juomapaikat:

Lähdön 1 sarjoille on tarjolla useampia juomapaikkoja, joissa tarjolla vettä. Juomapaikat ovat merkattu karttaan. Lähdön 2 sarjoille ei ole juomapaikkoja tarjolla kilpailun aikana.

Maali

Kilpailussa on käytössä ONLINE-MAALILEIMAUS MAALILINJALLA! Puuttuva maalileima johtaa hylkäämiseen. Maali suljetaan klo 16.00.

Karttoja ei kerätä pois maalissa. Suunnistuksen lajisääntöjen mukaan kilpailijat eivät saa näyttää kilpailukarttaa ja rataa muille kilpailijoille eikä valmentajille/ huoltajille. Radan näyttäminen on myös vanhalta kartalta kielletty. Mikäli tätä eettistä ohjetta rikotaan, voidaan kaikkien siihen osallistuvien urheilijoiden ja joukkueiden suoritus hylätä. Jos vilpin tekijä on valmentaja tai huoltaja, voidaan koko seuraa julkisesti rangaista. Reilua peliä rasteilla!

Keskeyttäneet

Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa tai juoksevat maaliin normaalisti.

Mallirasti

Mallirasti on kilpailukeskuksessa opaspaalun vieressä. Tarkista korttisi toimivuus mallirastin 0-leimasimella. Toimimattoman kortin tilalle voit vuokrata uuden kilpailuinfosta 5 €

WC

WC:t ovat kilpailukeskuksessa. Lisäksi lähdön 1 viitoituksen varrella, noin 350 metriä ennen lähtöpaikkaa on kaksi bajamaja-vessaa. Kunnioitathan asukkaita ja maanomistajia ja pidät ympäristön siistinä.

Pesu

Pesu on kilpailukeskuksessa kenttäolosuhteissa, opastus opaspaalulta. Saippuan käyttö on kielletty.

Ensiapu

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste.

Kilpailuinfo

Info avoinna klo 9 – 16.

Seurateltat

Seurateltat voi pystyttää kilpailukeskukseen niille varattuun paikkaan.

Kilpailukeskus

Kilpailukeskus on teollisuusalueen ympäristössä, jossa on kaikki keskeiset toiminnot. Yöpyminen kilpailukeskuksessa on kielletty.

Pysäköinti

HUOM! PARKKIPAIKALTA ON BUSSIKULJETUS KILPAILUKESKUKSEEN.

Pysäköinti tapahtuu hiekkakuopassa, josta kilpailukeskukseen on noin 3 km, pysäköintimaksu on 2 €. Pysäköintimaksu maksetaan pysäköintipaikalle saapuessa, varaa tasaraha, vain käteismaksu! Pysäköinti sallittu ainoastaan järjestäjän opastamaan paikkaan.

Pysäköinnistä on järjestetty bussikuljetus kilpailukeskukseen, kuljetus sisältyy pysäköintimaksun hintaan.

Bussit liikkuvat pysäköintipaikan ja kilpailukeskuksen välillä klo 9 - 16.30. Vuoroväli 10 minuuttia klo 11.45 saakka. Vuoroväli 11.45 – 12:30 n. 15 min. Sen jälkeen taas 10 minuuttia klo 16.30 saakka.

Omien polkupyörien käyttö pysäköinnistä kilpailukeskukseen siirtymiseen on sallittua, Kilpailukeskuksessa polkupyörille on varattu pysäköinti alue.

Pysäköinnissä on noudatettava järjestäjän antamia ohjeita. Kilpailijoiden tulee ajaa pysäköintipaikalle opasteiden mukaisesti. Pysäköinnistä valkoisella nauhalla (nauhassa sininen SSO -teksti) viitoitus kilpailukeskukseen, viitoitukselta ei saa poiketa.

Varoitus yleisellä tiellä liikkumisesta

Kilpailijoiden tulee noudattaa liikennesääntöjä ja varovaisuutta liikkuessaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tiestöllä. Varokaa tiellä olevaa liikennettä.

Muksula

Muksula on käytettävissä kilpailukeskuksessa ennakkoon ilmoittautuneille. Olemme varautuneet muksulassa yli 2-vuotiaisiin.

Siilisuunnistus

Perheen pienimille ja heidän perheenjäsenille on järjestetty klo 11 alkaen Siilisuunnistus. Se on tehtävärata kilpailukeskuksessa. Siilisuunnistus on ilmainen.

Palkintojenjako

H/D 10RR sarjoissa palkitaan kaikki ja urheilija saa hakea palkintonsa palkintojenjakopisteeltä suorituksensa jälkeen. Muissa sarjoissa palkittavien määrä ilmoitetaan erikseen tulostaululla ja palkinnot saa noutaa palkintojenjakopisteeltä sarjan tulosten varmistuttua.

Tulokset

Tulokset ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla ja Hiidenkiertäjien kotisivuilla sekä kilpailun tulospalvelusivulla http://kokkens.fi/kilpailut/2019/prisma/ Kaikki väliajat ovat nähtävillä Hiidenkiertäjien kotisivuilla.

Kuntosuunnistus

Kunto6 VAIKEA (6,0 km), Kunto6 HELPPO (5,9km), Kunto3 VAIKEA (3,3km) ja Kunto3 HELPPO (2,9 km). Rastinmääritteet ovat kartassa ja lähtöpaikalla karttamuoveja.

Ilmoittautuminen, Emitin vuokraus ja maksu hoidetaan kilpailukeskuksen infopisteessä: karttamaksu 10 €/kartta, Emit-vuokra 5 €/päivä. Varaa tasaraha. Palauttamattomista Emit -korteista peritään 70 €. Maksuvälineinä käyvät myös Smartumin Liikunta- ja Kulttuuriseteli, Tyky-kuntosetelit sekä Virikeseteli. Kuntosuunnistukseen voi osallistua ilman lisenssiä.

Kuntosuunnistuksen karttojen myynti alkaa klo 11:30 ja lähtö sulkeutuu klo 13:30. Kuntosuunnistuksen lähtöön opastus punaisilla nauhoilla ja matkaa n. 300 m. Kuntosuunnistusten lähtö ja maali sijaitsevat samassa paikassa. Kuntosuunnistuksen maali suljetaan klo 15.00.

Kuntosuunnistukseen osallistutaan omalla vastuulla. Kuntosuunnistuksen tulokset ja väliajat julkaistaan Hiidenkiertäjien kotisivuilla.

Kisaravintola

Kilpailukeskuksessa on Nummen Samoojien kisaravintola, jossa on tarjolla maukas lounas sekä juotavaa ja syötävää pikkunälkään. Kisaravintola avataan klo 8.00. Tarkemmat tiedot täältä https://www.hiidenkiertajat.fi/kilpailut/prisma-rastit-2019/ravintola/

Kilpailupaikalla on lisäksi urheilutarvike- ja muuta myyntiä

Hiidenkiertäjien suunnistusmaastot ovat JATKUVASTI kilpailu- ja harjoituskiellossa, koska kaikissa maastoissa on kiellettyjä alueita. Harjoittelu niillä tulee tapahtua johdetusti Lohjan Liikuntakeskuksen / Hiidenkiertäjien kautta. Näin olemme sopineet maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa. Toivomme, ettei kukaan yksittäinenkään suunnistaja rikkoisi meidän ja maanomistajien välistä luottamusta menemällä "omin luvin" maastoihin ja mahdollisesti kielletyille alueille. Harjoittelusta tulee sopia etukäteen Hiidenkiertäjien kanssa. Harjoituskarttoja voi hankkia ottamalla yhteyttä: Arvo Paulin p. 044-3039419.

Toivotamme hyvää kilpailuonnea!
Hiidenkiertäjät ry

 

- - - -