RASTI 8. HJALMAR LINDERIN MUISTOMERKKI

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lohjan Pohjolanmäellä paljastettiin toukokuussa 2006 tämä Kaisaleena Halisen
suunnittelema Hjalmar Linderin muistomerkki. Hjalmar Linderiä pidettiin
aikanaan yhtenä Suomen rikkaimmista henkilöistä.
Hän perusti vuonna 1906 Lohjan selluloosatehtaan. Työnantajana Linder oli
edistyksellinen; hän otti käyttöön 8-tuntisen työpäivän sekä tarjosi työläisille
ilmaiset lääkkeet ja maksoi palkkaa sairauslomien ajalta jo ennen kuin laki sitä
vaati. Linder rakennutti 1907 sähkörautatien Lohjan aseman ja omistamansa
selluloosatehtaan välille. Se kulki juuri tällä kohdalla.