Kilpailumaasto

Kilpailumaasto on pääosin avointa ja hyväkulkuista avokalliomaastoa.  Maasto ei sisällä suuria korkeuseroja, vaan muodostuu melko tasaisista avokallioalueista, joiden välissä on pieniä suoalueita. Länsiossa kilpailumaastoa on muutamia jyrkkiä mäkialueita, jotka tekevät alueesta fyysisesti sekä taidollisesti haastavan. Suurin yksittäinen nousu ylitetään heti ensimmäisten rastien aikana kilpailukeskuksesta lähdettäessä ratojen alkuosassa. Kilpailualuetta halkoo pitkä ja kapea eteläpohjoissuunnassa kulkeva vesialue, Pitkälammi.