Preliminärä tävlingsdirektiv

FM i cykelorientering, medeldistans och stafett 7.-8.8.2021 i Lojo


Tävlingsregler
I tävlingen följs Finlands orienteringsförbunds (SSL) grenregler och specialdirektiven för FM-tävlingar 2021 och arrangörens direktiv.
·       Användning av hjälm är obligatoriskt.
·       Allmänna trafikregler och arrangörernas direktiv bör följas i trafiken på allmänna vägar.
·       Mötande tävlare bör väja för varandra åt höger.
·       Deltagarna bör väja på uppmaning av snabbare passerande cyklister.
·       Var extra försiktig då du korsar allmänna vägar och i korsningsområden.
·       Ta i beaktan att det även rör sig andra motionärer i området.

Hälsosäkerhetsdirektiv

Håll säkerhetsavstånd och använd ansiktsmask på parkeringsplatsen och på TC. Det finns nya masker och handdesinfektionsvätska vid målet och i caféet. Kom till tävlingen endast om du är frisk.

Vägvisning och parkering

Vägvisning till parkeringen börjar från Pusula (Lojo) i korsningen mellan Hauhulantie (väg 1281) och Somerontie (väg 280) - avstånd till parkeringsplatsen 2 km, samt från korsningen mellan Hyrkköläntie och Hauhulantie (väg 1281) - avstånd till parkeringsplatsen 4 km.

Vägvisningen är på plats 7.8.2021 från och med klockan 09:00

Navigeringsadress till parkeringen: Hauhulantie 418, Lojo

Förflyttning från parkeringen till TC är endast tillåten längs den märkta rutten. Rutten är snitslad med PRISMA-snitsel (vitt botten med grön text).

Längs rutten mellan parkering och TC finns gårdar med hästar och andra husdjur, vi ber alla beakta djurägarnas önskan om att röra sig extra lugnt i närheten av gårdarna.


Tävlingscentralen – TC

Adressen till TC är Veikontie 100, Pusula (Lojo). Klädombyte utomhus. På TC finns ett café.

Info
Info är öppet på lördag 10-16 och på söndag 8-16. Info finns på lördagen vid parkeringen och på söndagen i TC. Tävlingsnummerlapparna och buntband för att fästa nummerlapparna finns i info. Uthyrning och betalning av EmiTag sker i info. Betalning antingen kontant eller med MobilePay.


Tävlingsterräng och leder

Tävlingen avgörs i Keräkankare, Lojo. Terrängen består till största delen av tallmo med djupa sänkor, där stigarna har bra körbarhet. Stigarna har endast ett fåtal rötter och stenar. Det finns stigar av olika nivå. En del av stigarna syns sämre än normalt i terrängen pga sensommarens gräsväxt. Sänkornas höjdskillnader ger extra krydda åt tävlingen. Det kan finnas djupa fåror orsakade av häftiga regn på vissa leder.

Det finns inte vätska eller förstahjälp i terrängen (vägövergångarna är bemannade)!


Kartan

I tävlingen används fuktbeständig MTBO-utskriftskarta från 8/2021 (Arvo Paulin) - utskrift Sporttinappi. Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m och storlek A4. Kontrollkoderna är tryckta intill kontrollnumret. Kartan är uppdaterad under våren och sommaren med nya drivvägar och traktorspår. Körbarhetsmärkningen av lederna är justerad och uppdaterad att motsvara terrängen så bra som möjligt. Förbjudna områden och körhinder är märkta på kartan.

I klasser med kartbyte är kartorna fastnitade i varandra.


Förbjudna områden

Förutom förbjudna gårdsområden finns det förbjudna områden och förbjudna rutter märkta på kartan. Tävlande som rör sig i förbjudna områden diskvalificeras. Korsning av vägar är tillåtet endast på märkta övergångställen. Var försiktiga på vägarna och vid vägövergångarna. 

Klasser och banlängder 
Medeldistans:

KlassBanlängd fågelvägenBanlängd längs lederKlassBanlängd fågelvägenBanlängd längs leder
H2110.6 km17.6 kmD219.4 km14.0 km
H209.4 km14.0 kmD207.7 km12.1 km
H179.4 km14.0 kmD176.4 km9.3 km
H156.4 km9.3 kmD154.5 km6.4 km
H358.9 km13.3 kmD356.4 km10.4 km
H408.9 km13.3 kmD406.5 km9.0 km
H458.9 km13.3 kmD456.5 km9.0 km
H507.7 km12. 1 kmD504.5 km6.4 km
H557.7 km12. 1 kmD554.5 km6.4 km
H606.4 km10.4 kmD603.8 km5.8 km
H656.5 km9.0 kmD653.8 km5.8 km
H706.4 km9.3 kmD703.8 km5.8 km
H753.8 km5.8 kmD753.8 km5.8 km
H803.8 km5.8 kmD803.8 km5.8 km


Stafett:

KlassBanlängd fågelvägenBanlängd längs lederKlassBanlängd fågelvägenBanlängd längs leder
H214.0-4.3 km5.9-6.4 kmD213.5-3.9 km5.6-6.4 km
H203.5-3.9 km5.6-6.4 kmD203.5 km5.4-5.8 km
H173.5 km5.4-5.8 kmD173.1-3.2 km4.5-4.8 km
H803.5-3.9 km5.6-6.4 kmD803.1-3.2 km4.5-4.8 km
H1003.5 km5.4-5.8 kmD1003.1-3.2 km4.5-4.8 km
H1203.1-3.2 km4.5-4.8 kmD1202.5-2.8 km3.5-4.2 km
H1402.5-2.8 km3.5-4.2 kmKontroller och stämpling

I tävlingarna används EmiTag-stämplingssystemet. Kontrollerna är placerade längs med lederna och kan stämplas då man passerar kontrollen. EmiTag-stämplingsenheten är fäst i en trästolpe, kontrollflaggan är nedanför stämplingsenheten. Kontrollkoderna är märkta i stämplingsenheten och i trästolpen så att de syns i båda riktningarna då mån kör längs med leden. Luta eller stöd dig inte i stämplingsenheten så att stolparna inte faller omkull.

Vid modellkontrollen finns en nollstämpel där man kan kolla om EmiTag-kortet fungerar. Ifall kortet inte fungerar går det att hyra ett kort i info. Alla tävlande bör kolla att rätt EmiTag-nummer finns i startlistan. Ifall korrigering behövs görs detta i info innan man förflyttar sig till starten. Enligt Finlands orienteringsförbunds (SSL) grenregler diskvalificeras prestationen ifall tävlaren har använt sig av ett annat elektroniskt tävlingskort än det som anmälts till arrangörerna (regel 11.518).

Modellkontroll finns på lördagen på parkeringsplatsen och i TC, på söndagen i TC. Modellkontrollen motsvarar kontrollerna i skogen, bekanta dig vid stämplingen och kontrollen.

För tävlanden som inte har anmält sitt EmiTag-nummer reserveras ett hyreskort, som avhämtas från info mot en avgift på 10 €/dag. För icke-returnerade kort debiteras 100 €. Om EmiTag-kort måste förändras, är avgiften 5 € (kontant eller MobilePay).


Tävlingsnummer

Alla tävlande använder tävlingsnummer, numret fästs i styret. Nummerlapparna och buntband för fästandet finns i info. På lördagen samlas numren bort efter målgång.

På söndagen utdelas nummerlapparna klubbvis. På söndagens samlas numren inte bort efter tävlingen.

Returnering av hyrda EmiTag-kort

Hyreskort returneras till info. För icke-returnerade kort debiteras 100 €.


Uppvärmning

Startnitsel och vägar i närheten av starten (begränsat med utrymme) kan användas för uppvärmning. Se upp för andra tävlanden och annan trafik. Följ trafikreglerna!

Start (Medeldistans)

Första start kl. 12.00, avstånd till start (från parkeringsplatsen) ~3 km. Snitsel med SSO-snitsel (vitt botten, blå text). Det är inte tillåtet att avvika från den snitslade rutten.

Rutten från parkeringen till TC är märkt med PRISMA-snitsel (vitt botten, grön text). Rutten från TC till startplatsen är märkt med PRISMA-snitsel (vitt botten, grön text). Man kan hämta en vägvisningskarta till start från info.

Det finns WC vid startplatsen (2 st. bajamaja).

Startarrangemang (Medeldistans)

- 4 minuter innan start: Tävlaren kallas till start, samtidigt granskas cykel och utrustning

- 3 minuter innan start: EmiTag-kortet nollas

- 2 minuter innan start: Tävlaren kan bekanta sig med modellkartan

- 1 minut innan start: Tävlaren får ta sin tävlingskarta

0 minuter: Starten sker på startklockans ljudsignal

K-punkten är märkt med en kontroll, avstånd från start ca. 20 m. Snitseln från starten till K-punkten är inte märkt i tävlingskartan.

Mål (Medeldistans)

Rutten från sista kontrollen till mål är snitslad. Då tävlaren korsar mållinjen tas tävlingstiden automatiskt. Efter målgången förflyttar sig tävlanden till utläsning av EmiTag-kortet enligt målarrangörernas direktiv. Klagomuren finns i närheten av utläsningen.

Målet stänger klockan 17


Start (Stafett)

Startområdet, växlingen och målet i stafetten är belägna i TC. Uppvärmning i närheten av TC. Vid starten bör speakerns och startpersonalens direktiv följas. Arrangörerna övervakar nollandet av EmiTag-korten på vägen till start och växling.

Tidtabell för stafetten

10.00: H21, D21

12.00: H20, H100, H120

12.10: H80, H17, D80

12.20: H140, D20, D100, D17


Starten för stafetten sker som löpstart

Första etappens tävlare kallas in till startområdet 10 minuter innan starten av sin klass och de ställer sina cyklar i ställningar inom startområdet. Tävlarna ställer upp sig i starten utan cykel i nummerordning enligt startarrangörernas direktiv. Tävlarna får kartan 3 minuter innan start – det är förbjudet att se på kartan innan startsignalen. Vid startögonblicket löper tävlarna till sina cyklar (~50 m), därifrån fortsätter man på cykel till K-punkten och ut på banan. Följ speakerns direktiv.


Mål och växling (Stafetten)

Rutten från sista kontrollen till mål är snitslad. Då tävlaren korsar mållinjen tas tävlingstiden automatiskt. Tävlaren som kommer till växling fortsätter till växlingsområdet där växling sker med vidröring av händerna. Den fortsättande tävlaren förflyttar sig till kartställningen där hen tar sin karta och kör via K-punkten ut på banan. Tävlaren som kommit till växling förflyttar sig direkt till utläsning av EmiTag-kortet och ger sin karta till arrangörerna i målet. Tävlaren förflyttar sig via nollning av EmiTag-kortet till växlingsområdet för sin följande etapp.

Om kartan saknas i kartställningen fås en ny karta från växlingsarrangörerna; tappad tid tas inte bort från sluttiden. Laget som tagit fel karta diskvalificeras.

Kartor som tagits bort efter växling returneras efter tävlingen.  

Målet stängs klockan 15. Deltagare som avbrutit skall anmäla sig i målet. Ifall behov finns arrangeras omstart för diskvalificerade lagen från kartställningen.


Avbrytning

Deltagare som avbrutit skall anmäla sig i målet och gå via utläsningen.

Klädtransport

På lördagen kan deltagarna lämna utrustning i starten som transporteras till närheten av info på parkeringsplatsen. Egna påsar bör användas och märkas enligt behov. Arrangörerna har inga påsar att erbjuda.


Resultat

Resultaten publiceras på tävlingens hemsidor, https://www.hiidenkiertajat.fi/kilpailut/pyorasuunnistuksen-sm-keskimatka/tulokset/

Pris

FM-medaljer delas ut till de tre bästa i varje klass och FM-plaketter till placeringarna 4-6 i klasserna H/D15 - H/D21 i medeldistanstävlingen och i klasserna H/D 17 - H/D21 i stafetten. Vinnarna får ett litet minnespris. Tidtabell för prisutdelning enligt speakerns direktiv så snabbt som möjligt efter att resultaten blivit klara. 

Café
Det finns ett ”tävlingscafé” i TC. Caféet säljer semlor, bulla, kaffe, te och saft. 
https://www.hiidenkiertajat.fi/kilpailut/pyorasuunnistuksen-sm-keskimatka/kisaravintola-ja-muut-palvelut/

Fösta hjälp

Första hjälp finns i TC.

WC
Det finns WC vid parkeringen, i TC och vid startplatsen (bajamaja).

Omklädning och tvätt

Omklädning utomhus, ingen tvättmöjlighet.

Cykeltvätt

Ingen cykeltvättmöjlighet.

Funktionärer

Tävlingsledare                                       Kari Hara, kjhara1[at]gmail.com, +358405818934

SSL kontrollant, TA                            Tapani Koskela

Bankontrollant                                     Ossi Autio, Hyvinkään Rasti

Banläggare                                               Arvo Paulin ja Kari Mamia

Informatör                                               Anu Uhotoinen, anu.uhotoinen[at]gmail.com, +358503616696

VIP                                                               Jari Piirainen

Start                                                            Jarkko Saarinen, Ville Luoma

Mål                                                               Petteri Patinen

Resultatservice                                     Niko-Petteri Salo (Tmi ResultSalo)

Speaker                                                      Harri Hollo


Jury
Ordförande                                              Ari Enroth, Rajamäen Rykmentti

Medlemmar                                              Reijo Honka, TurSa                                          

                                                              Juha Miettinen, Essu          l                                                            


Lycka till!

Hiidenkiertäjät ry