Kilpailumaasto

Sprintti
Sprinttikilpailu käydään Lohjanharjun harjumaastossa, jossa on tiheä ulkoiluteiden ja polkujen verkosto. Polut ovat pääsääntöisesti erittäin hyviä ja nopeita ajaa, mutta juurakoita toki löytyy jonkun verran. Harjun reunan korkeuserot tuovat oman mausteensa kilpailuun.

Kilpailualue on kapea, joten ratojen laadinnassa vastaantulevaa ajoa ei ole voitu välttää. Tämä kannattaa huomioida ajettaessa kapeilla poluilla. Lisäksi kannattaa huomioida, että alueella liikkuu paljon ulkoilijoita. Alueen länsiosassa on tonttialueita, joille meno on ehdottomasti kielletty. Kilpailualueen itäreunassa kulkeva Vt 25 on myös kiellettyä aluetta. Tien länsipuolella kulkevan pyörätien käyttö on sallittua.

Sprintin radat tarjoavat vauhdikasta suunnistusta polkurikkaassa maastossa. Tässä maastossa menestyksen avain on oikean vauhdin löytäminen maaston tarjoamiin suunnistustehtäviin nähden.

Pitkä matka
Pitkän matkan kilpailu käydään tänä vuonna monipuolisessa ja haastavassa pyöräsuunnistusmaastossa. Kaikkien ratojen alkuosat ovat ajoteknisesti ja samalla myös suunnistusteknisesti vaativia, pitkät radat kiertävät vaativaa aluetta pisimpään. Vaativa alue on tunnettua "MTB Lohja" pyöräryhmän ajoaluetta ja tunnetusti ryhmä ajaa yleensä teknisesti vaativia ja hienoja reittejä. Maaston kapeuden takia radat on jouduttu laatimaan niin, ettei vastaantulevaa ajoa ole voitu välttää. Eli ajettaessa kapeita "singletrackejä" vastaan voi tulla muitakin, joten varovaisuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Anna takaa tuleville tietä, jos sitä pyydetään! Suunnistustehtävän yksinkertaistaminen tulee olemaan avainasemassa ratojen alkupuoliskon nopeaan selvittämiseen. Radat helpottuvat loppua kohden, tosin ajovauhti kasvaa alustan helpottuessa. Tänä vuonna tuskin kukaan tulee vahingossa saavuttamaan menestystä.