RASTI 2. TYTYRIN AVOLOUHOS

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Vuonna 1897 perustettu Lohjan Kalkkitehdas ryhtyi 1898 louhimaan
kalkkikiveä Tytyrin esiintymästä. Louhitut kivet kuljetettiin työnnettävillä
vaunuilla lastauslaiturille ja proomuihin, jotka vedettiin hinaajalla Virkkalaan
kalkkitehtaalle. Vuonna 1922 louhinta Tytyrin avolouhoksessa keskeytettiin,
mutta se aloitettiin uudelleen 1946, jolloin kivi nostettiin louhoksen alle tehdyn
käytävän kautta maan pinnalle. Louhoksen pohja on noin 70 metriä
Lohjanjärven pintaa alempana ja louhitut kivet putosivat pohjalla näkyvien
suppiloiden kautta käytävään.Työ avolouhoksessa päättyi 1954-1956, jolloin
siirryttiin maanalaiseen louhintaan, jota Nordkalk Oy edelleen jatkaa.