Preliminärä tävlingsdirektiv

Preliminära tävlingsdirektiv     

FM i MTB-orientering, sprint och långdistans 9.-10.9.2017 i Lojo.

Regler
I tävlingen tillämpas SSL:s regler och arrangörens direktiv. Användningen av cykelhjälm är obligatoriskt under tävlingen. Det är tillåtet att cykla genom skogen. Användningen av Action-kameran är endast tillåten på söndag.

Funktionärer
Tävlingsledare                                   Kari Hara, kjhara1[at]gmail.com, +358405818934
TA                                                      Matti Mäkirinne, SSL
Bankontrollant                                   Ossi Autio, Hyvinkään Rasti
Banläggningsgruppens ledare          Sami Levijoki
Informatör                                         Kaisa Halme, kaisa.j.halme[at]gmail.com, +358408698350
Inbjudna gäster                                Jari Piirainen
Start                                                 Ville Luoma
Resultatservice                                Petteri Patinen
Speaker                                           Rami Laitinen

Jury
Ordf.                                                                                                   Timo Laurila, Jalasjärven Jalas
Medl.                                                                                                  Heikki Peltonen, Itä-Päijänteen Rasti
Medl.                                                                                                  Heikki Saarinen, SOC Asikkala

Trafikregler
Alla tävlanden måste följa allmänna trafikregler när de rör sig på allmänt trafikerade vägar och vara försiktiga speciellt i vägkorsningar. Mötande cyklister ska väja åt höger. Deltagarna ska också väja på uppmaning av snabbare cyklister. I undergångstunnlar gäller högertrafik, man ska också följa anvisningar i de ställen där det finns vakter. Tävlanden bes om att ta i beaktande att också många motionärer rör sig i tävlingsterrängen.

Tävlingsterräng och leder
Sprint
Sprinttävlingen går i Lojoåsens terräng, där det finns flera motionsspår och stigar. Största delen av stigar är snabba och lätt körbara.

Tävlingsområdet är smal, så tävlanden kommer att möta sig på stigar i terrängen. Det är förbjudet att cykla på bebodda gårdar. Också användning av huvudväg 25 är förbjudet. Man får använda cykelvägen som går på västra sidan av huvudväg 25.

Långdistans
Långdistanstävlingen går i mångsidig och utmanande terräng. I början har alla banor både orienterings- och körtekniskt krävande delar, där det finns också flera ”singletracks”.  Terrängen och banor blir lättare mot slutet, men då ökar hastigheten också.

Det finns inga dryck eller första hjälp punkter i terrängen, passering av järnvägen är bemannad.

Förbjudna områden
Det är förbjudet att cykla i förbjudna områden och på gårdar (olivgrön). Det är tillåtet att använda vägar som går genom gårdarna. Tävlanden som använder förbjudna områden diskvalificeras. Det är förbjudet att använda huvudväg 25. Man får använda cykelvägen som går på västra sidan av huvudväg 25. Passering av huvudväg 25 är endast tillåtet via två undergångstunnlar som är markerad i kartan. Golfbana är förbjudet område. Passering av järnvägen är tillåten endast vid markerat ställe. I långdistans alla banor passerar en bygdeväg, se upp för bilar vid passering.

Karta
MTBO-utskriftskarta 9/2017, kartritare Arvo Paulin, utskriftning MapLine.

På sprintdistans kartskala 1:7500, ekvidistans 5m, storlek A4. Kartvändning i D/H21.

På långdistans kartskala för D65, D70, D/H75 är 1:10000, ekvidistans 5m, storlek A3 och för alla andra klasser kartskala 1:12500, ekvidistans 5m, storlek A3. Kartvändning i klasser D21, H21, H20, H17, H35, H40 och H45. Kontrollnumrering i andra kartan fortsätter från numreringen i det första kartan.

Kontrollkoderna är tryckta intill kontrollnumret.

I klasser med kartvändning tävlande får alla sina kartor i start.

Kontroller och stämpling
Modellkontroll finns i tävlingscentralen. Vid modelkontrollen finns det en nollningsenhet för att kunna testa om EmiTag-brickan fungerar.

Stämplingssystem
EmiTag används i tävlingarna. Tävlanden som inte har anmält sitt EmiTag-nummer reserveras ett hyreskort, som avhämtas från info mot en avgift på 10 €/dag. För inte returnerad kort debiteras 100 €. Om EmiTag-kort måste förändras, är avgiften 5 €. Bara kontant accepteras för betalning.

Tävlanden är ansvarig för att använda det rätta giltiga EmiTag-kortet, vid behov av ändringar, kontakta info. Alla ändringar måste göras innan start i info. Tävlande med fel EmiTag diskvalificeras.

Kontroller
Alla kontroller är placerad bredvid lederna. EmiTag-stämpelsystemet har fästs vid en trästolpe på 120-130 cm, kontrollflaggan är under stämpeln. Kodsiffran är fastnad i kontrollstolpen och är synlig åt båda håll.

Kom ihåg att inte luta eller stödja mot stämplingstolpar. Stämplingen lyckas utan att röra stämpeln från båda sidor av stolpen. Bekanta dig med stämplingssystem vid modellkontrollen.

Tävlingsnummer
Alla tävlande använder tävlingsnummer, numret fästs framtill på cykeln. Tävlingsnummer och knippband för fästning finns vid info. Samma nummer används båda dagar. Tävlingsnummer samlas bort i mål på söndagen. Om deltagaren tävlar bara på lördagen måste numret ges tillbaka redan på lördagen. För inte returnerad nummer debiteras 20 €.
 

Returnering av hyr-EmiTag
Hyreskort returneras till info. För inte returnerad kort debiteras 100 €.

Uppvärmning
Uppvärmingen är tillåten i startsnitsling och startområde (begränsad område). Var försiktig och kom ihåg trafikreglerna!

Start
Sprint Första start kl. 12.00, D/H21 -klasser kl. 13.30, distans till start ~ 4 km –  snitslad rutt, kolla snitselns färg vid infostolpen, man får inte avvika från snitslad rutt. Man kan få vägvisningskarta till start från info.

Långdistans Första start kl. 10.00, D/H21 -klasser kl. 11.18, distans till start ~ 3,6 km –  snitslad rutt, kolla snitselns färg vid infostolpen, man får inte avvika från snitslad rutt. Man kan få vägvisningskarta till start från info.

Vägvisningskartorna är synliga också på tävlingsmorgonen vid infostolpen och tävlingens hemsida!

Obs! Ingen toalett i start!

Startarrangemang:
- 4 min före start: tävlanden kallas till start
- 3 min före start: EmiTag-tävlingskort nollas
- 2 min före start: tävlaren får bli bekant med modellkartan
- 1 min före start: tävlaren får ta kartan
0 min:           start, en ljudsignal från startklockan

Mål
Snitsling från sista kontroll till mål. Tävlingstiden registreras automatiskt då deltagaren kör över mållinjen. Målet stängs på lördag kl. 15:30 och på söndag ca. kl. 15.

Avbrytning
De som avbryter måste anmäla sig i målet.

TC
Address för TC är Runokatu 1, Lojo. Det finns begränsat inomhusutrymme för tävlande i TC, WC, dusch. Man kan köpa snacks och lunch från Lojo simhallens cafe som ligger i närheten till TC. De tävlande kan besöka simhallen för rabattpris 5.30 € (normalt 7.30 €), rabattbiljetter hämtas från info.

Info

Info är öppet på lördag kl. 10 - 16, söndag kl. 8 – 16.

Första hjälp
Första hjälp i finns i TC.

I TC det finns:
– parkering, ej övernattning
– info
– första hjälp
– omklädningsrum, dusch, wc
– mål, resultattavla
– cafe (vid simhall)
– prisutdelning
– tvättplats för cyklar

Priser
FM-medaljer delas ut åt de tre bästa i alla klasser och plaketter för placeringar 4-6 i klasser H21, D21, H20, D20, H17, D17, H15 ja D15. Prisutdelning anmäls av speakern.

 

 

Klasser, banlängder, antal av kontroller och kartvändning

 

 

     

Sprint 9.9.2017
Kartskala 1:7500, storlek A4, ekvidistans 5 m

Långdistans 10.9.2017
Kartskala 1:10 000 för klasser H75, D60, D65, D75, storlek A3, ekvidistans 5 m
Kartskala 1:12 500 alla andra klasser, storlek A3, ekvidistans 5 m

Klass

Banlängd, km

kontroller

kartvändning

Klass

Banlängd, km

kontroller

kartvändning

H21

8.29

14

1

H21

29.7

27

2

H35

5.25

10

 

H35

21.8

22

1

H40

5.25

10

 

H40

21.8

22

1

H45

4.76

9

 

H45

18.0

16

1

H50

4.76

9

 

H50

15.0

17

 

H55

4.57

10

 

H55

15.0

17

 

H60

4.57

10

 

H60

13.1

13

 

H65

3.93

8

 

H65

10.9

13

 

H70

3.61

7

 

H70

9.5

10

 

H75

3.31

6

 

H75

7.5

9

 

H20

5.25

10

 

H20

21.8

22

1

H17

4.76

9

 

H17

18.0

16

1

H15

4.57

10

 

H15

15.0

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D21

7.57

14

1

D21

21.8

22

1

D35

4.57

10

 

D35

15.0

17

 

D40

3.93

8

 

D40

13.1

13

 

D45

3.93

8

 

D45

10.9

13

 

D50

3.61

7

 

D50

10.9

13

 

D55

3.31

6

 

D55

9.5

10

 

D60

3.31

6

 

D60

9.5

10

 

D65

3.05

6

 

D65

7.5

9

 

D70

3.05

6

 

D70

7.5

9

 

D75

3.05

6

 

D75

7.5

9

 

D20

4.76

9

 

D20

15.0

17

 

D17

3.93

8

 

D17

13.1

13

 

D15

3.61

7

 

D15

10.9

13

 

 

Lycka till för alla tävlanden!
Hiidenkiertäjät ry